ตารางราคาผ่อนดาวน์ของ Ford Ranger Open Cab รถกระบะ 2 ประตู (แค๊บ)

ตารางราคาผ่อนดาวน์ของ Ford Ranger Open Cab รถกระบะ 2 ประตู (แค๊บ) สำหรับเปรียบเทียบจำนวนเงินดาวน์กับค่างวดที่ต้องผ่อนของแต่ละรุ่นว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ ซึ่ง Ford Ranger Open Cab มีทั้งหมด 7 รุ่น แบ่งเป็น XLT 4 รุ่น, XLS 2 รุ่น และ XL 1 รุ่น