ตารางราคาผ่อนดาวน์ของ Ford Ranger Wildtrak ทั้ง 4 รุ่น

หลังจากที่มีการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ตั้งแต่ต้นปี 2016 ซึ่งส่งผลให้ราคารถยนต์หลายรุ่นต้องปรับตาม ส่วน Ford Ranger Wildtrak มีการปรับราคาขึ้น 20,000 บาท ส่วนตัวท๊อปปรับราคาขึ้น 50,000 บาท ดังนั้นทางทีมงาน Ford Society จึงทำตารางผ่อนดาวน์ออกมาให้ดูกันคร่าวๆ ครับ จะได้เปรียบเทียบกันได้ง่ายว่ารถแต่ละรุ่นจะต้องจ่ายค่างวดเดือนละเท่าไหร่ ตารางราคาผ่อนดาวน์ของ Ford Ranger Wildtrak ทั้ง 4 รุ่น มีดังนี้

ตารางราคาผ่อนดาวน์ของ Ford Ranger Double Cab กระบะ 4 ประตู

ตารางราคาผ่อนดาวน์ของ Ford Ranger Double Cab กระบะ 4 ประตู สำหรับเปรียบเทียบจำนวนเงินดาวน์กับค่างวดที่ต้องผ่อนของแต่ละรุ่นว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ ซึ่ง Ford Ranger Double Cab มีทั้งหมด 5 รุ่น แบ่งเป็น XLT 4 รุ่น และ XLS 1 รุ่น ส่วนตารางผ่อนดาวน์ของ Ford Ranger Wildtrak ดูได้ที่นี่

ตารางราคาผ่อนดาวน์ของ Ford Ranger Open Cab รถกระบะ 2 ประตู (แค๊บ)

ตารางราคาผ่อนดาวน์ของ Ford Ranger Open Cab รถกระบะ 2 ประตู (แค๊บ) สำหรับเปรียบเทียบจำนวนเงินดาวน์กับค่างวดที่ต้องผ่อนของแต่ละรุ่นว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ ซึ่ง Ford Ranger Open Cab มีทั้งหมด 7 รุ่น แบ่งเป็น XLT 4 รุ่น, XLS 2 รุ่น และ XL 1 รุ่น